Anasayfa Duvarmatik Duvarmatik Fiyatları


Duvarmatik Fiyatları | Duvarmatik

Sta4-Cad Programı kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 350 m2 taban oturum alanı olan 5 katlı bir binanın, bölme duvarlarının 13,5’luk tuğla duvar kullanılarak ve
Duvarmatik Panellerle yapılması sonucu oluşan maliyetler aşağıdadır.

Bölme Duvarların 13,5’luk Tuğla Kullanılarak Yapılması Halinde Binanın kaba inşaatının maliyeti(Betonarme demiri, düz yüzeyli betonarme kalıbı, BS20 hazır beton) :

Bölme Duvarların Duvarmatik Kullanılarak Yapılması Halinde Binanın kaba inşaatının maliyeti(Betonarme demiri, düz yüzeyli betonarme kalıbı, BS20 hazır beton) :

 

 

Sta4-Cad Programı kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 350 m2 taban oturum alanı olan 10 katlı bir binanın, bölme duvarlarının 13,5’luk tuğla duvar kullanılarak ve Duvarmatik Panellerle yapılması sonucu oluşan maliyetler aşağıdadır.

 

Bölme Duvarların 13,5’luk Tuğla Kullanılarak Yapılması Halinde Binanın kaba inşaatının maliyeti(Betonarme demiri, düz yüzeyli betonarme kalıbı, BS20 hazır beton) : 

Bölme Duvarların Duvarmatik Kullanılarak Yapılması Halinde Binanın kaba inşaatının maliyeti(Betonarme demiri, düz yüzeyli betonarme kalıbı, BS20 hazır beton)

Bu analizler sonucu bina yükünün önemli ölçüde azaldığı ve bunun sonucunda 13,5’luk tuğla duvar yerine duvarmatik kullanılarak yapılan binanın maliyetinin 5 katlı binada % 8 oranında, 10 katlı binada % 14 oranında azaldığı görülmüştür.